Predstavitev

BZ d.o.o. je bil ustanovljen leta 2001. Podjetje deluje na razli?nih podro?jih in sicer: inženiring storitve v gradbeništvu in industriji, turizem, izobraževanje, spletno trgovanje. Preko svojega zavoda Jelša in zaposlitvenih centrov Jelša in List se ukvarja s proizvodno, z zmanjševanjem socialne izklju?enosti ranljivih skupin prebivalstva, razvojem in svetovanjem in zaposlovanjem na podro?ju rehabilitacije in zaposlovanja ranljivih skupin, kamor spadajo nezaposleni: invalidi, bivši obsojenci, starejši brezposelni, dolgotrajno brezposelni, mladostniki brez izobrazbe in poklica, osipniki, pripadniki etni?nih manjšin, nezaposlene ženske ter kroni?ni bolniki.
 
Podjetje izvaja lastne programe, ki se odlikujejo po multidisciplinarnemu pristopu in celotni obravnavi posameznika.