Dejavnosti

  • Inženiring storitve v gradbeništvu in industriji
  • Proizvodna dejavnost
  • Turizem
  • Izobraževanje
  • Spletno trgovanje
  • Izvajanje motivacijskih in izobraževalnih seminarjev za razli?ne strukture zaposlenih (management, uslužbenci) po naro?ilu
  • Sodelovanje pri raziskovalnih projektih
  • Rehabilitacijski inženiring
  • Sanacija kadrovske problematike in prestrukturiranja presežnih delavcev
  • Vodenje razli?nih raziskovalnih in razvojnih projektov in nalog